Samboavtal

När man är i inledningen av ett sambo förhållande finnas det ofta många saker att tänka på. En sak som kanske inte alltid känns helt naturligt att tala om är att skriva ett samboavtal. Var är då ett samboavtal och vad kan det vara bra för.

Om du lever i ett samboförhållande och inte har ett samboavtal omfattas du av sambolagen. Det innebär väldigt kortfattat att man äger varandras tillgångar och skulder gemensamt. Visa kan uppleva att sambolagens sätt att fördela egendom inte passar dem och då finns alternativet att skriva ett samboavtal.  Exempelvis om den ena parten har stora tillgångar vid ingången av en relation så kan man alltså avtala om att dessa tillgångar stannar hos berörd part vid en eventuell separation. Detta är bara ett exempel och i praktiken kan man skriva in allt som ska gälla vid en separation. Med samboavtal bestämmer ni tillsammans hur era tillgångar ska fördelas vid en eventuell framtida separation och bodelning.

Eftersom samboavtal rör din och din partners gemensamma ekonomi går det inte att skriva ett samboavtal som fungerar perfekt för alla – det beror helt på hur er gemensamma ekonomiska överenskommelse ser ut och vad ni tycker är ett rättvist sätt att dela på.

4 tips som är bra att tänka på i ett samboavtal

  1. Skriv noggrant upp vilken egendom som ska bodelas och vilken egendom som ska tillfalla vem.
  2. Se till att ni har var sin kopia av avtalet och att de båda versionerna är likadana
  3. Det är även trist att tala om testamente när man är i inledningen av ett förhållande, men eftersom sambor inte ärver varandra kan det vara bra att skriva ett testamente så att den ena inte lämnas utan tillgångar vid ett eventuellt dödsfall.
  4. Ta hjälp av en jurist om du inte känner dig säker på att själv författa juridiska avtal. Samboavtal är knepigare än man kan tro och det skadar inte att få hjälp så att allt går rätt till.
Print Friendly, PDF & Email