Om Hyresvärdarna

Som många känner till så råder det en stor brist på bostäder i vårt avlånga land och då främst i Storstäderna.
Vi kan inte göra så mycket åt just själva bristen på bostäder men vi kan hjälpa dig ordentligt på traven i jakten på en bostad. Om man bara känner till hur man bäst ska gå till väga för att snabbt få en lägenhet med förstahandskontrakt går det ofta ganska fort.

Privata hyresvärdar kom till efter att vi uppmärksammat att dem flesta som söker bostad i framförallt de större länen inte känner till att det finns effektiva genvägar att ta för att få ett snabbare förstahandskontrakt.

Registrera dig i alla bostadsköer

Att registrera sig hos Stockholms bostadsförmedling är naturligtvis en bra start och något du bör göra, men nackdelen är att det har många sökande och långa kötider. Det inte många känner till är att det finns ett väldigt stort antal både privata fastighetsägare med egna bostadsköer eller register över intresseanmälningar på framtida lediga objekt. Dessa köer är gratis (fåtal undantag finns) och eftersom inte alla känner till dessa köer så är kötiderna traditionellt mycket kortare än hos det stora kommunala bostadsförmedlingarna.

Först till kvarn

Flera av dem har även så kallade först-till-kvarn bostäder vilket innebär att fastighetsägaren slumpmässigt eller bland det först sökande tar fram en kandidat. För att bli anvisad en sådan lägenhet måste du redan vara registrerad eller anmäld i deras kö.

Snabba på ditt bostadssökande

För att du ska kunna snabba på ditt bostadssökande och få tillgång till alla dessa bostadsköer och hyresvärdar som tar emot intresseanmälningar har vi på privata hyresvärdar listat 100 -tals hyresvärdar i Stockholm.