Betalningsvilkor

Avtalet gäller mellan nedan kallad privatahyresvardar.se (556544-4253, info@privatahyresvardar.se) med adress Vretensborgsvägen 28, 126 30 Hägersten och den som registrerar sig för våra tjänster. Genom att använda Privata Hyresvärdars godkänner du därmed våra villkor enligt nedan.

 • Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och tillhör dig, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan förvaltares eller annan persons godkännande.
 • Användaren skall vara myndig.
 • Genom att utföra en beställning på privatahyresvardar.se godkänner du att vi drar avtalat engångsbelopp.
 • Om man väljer kortbetalning i kassan och pengar inte finns på kontot avbryts köpet.
 • Betalning av våra tjänster kan ske med kort, swich eller faktura. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift på 29 kr. Faktura kredit är f.n 14 dagar. Om fakturan ej betalas i tid utgår en påminnelseavgift på 60 kr plus en dröjsmålsränta motsvarande 24 %. Tjänsten aktiveras direkt en faktura skapats eller en kortbetalning eller swich betalning gjorts. All betalning sker via vår samarbetspartner Hips.com
 • Informationen i tjänsten får endast användas personligen av beställaren.
 • Eventuellt samutnyttjande av tjänsten mellan olika personer leder till polisanmälan.
 • Privata Hyresvärdar hålls ej ansvarig för om tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar. Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.
 • Återbetalning av beställd tjänst sker ej då beställaren fått all den information som denne beställt. Om det däremot visar sig att beställaren inte fått ta del av beställt material återgår full betalning.
 • Privata Hyresvärdar kan inte ställas till svars för eventuella felaktigheter i den information som de förmedlar vidare från hyresvärdars hemsida till användaren.
 • Genom att använda tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.
 • Privata Hyresvärdar kan eventuellt ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren här på hemsidan. De ändrade villkoren blir gällande från och med det datum de publiceras.
 • Privata Hyresvärdar tillhandahåller en tjänst som hjälper andvändaren att hitta bostad. Detta ger ingen garanti att hitta bostad och ger ingen grund för återbetalning av betalning.
 • Användaren godkänner att Privata Hyresvärdar ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via Privata Hyresvärdar. Detta omfattar även eventuell rådgivning som har erbjudits användaren genom Privata Hyresvärdar samt då parterna har använt sig av Privata Hyresvärdars mallar eller liknande.’
 • Svensk lag skall gälla avseende användarvillkoren och tvister ska lösas i svensk domstol.
  Cart